วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความหมายของสัญลักษณ์ iHears

ว่าจะเขียนเรื่องนี้หลายต่อครั้งหลายครั้งก็ไม่มีโอกาสเขียนซักที ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจหรอกนะแต่พี่ไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรให้มันออกมาลงตัวที่สุด แล้ววันที่ต้องอธิบายก็มาถึง (27 มกราคม 2554) แต่ที่น่าแปลกก็คือ เป็นการอธิบายที่บริษัทแม่ของโซลเวย์ต่อหน้าคนต่างชาติระดับผู้บริหารมากกว่า 50 คน จริงๆแล้วทุกคนที่เข้าประชุมต้องส่งรูปที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำไปก่อนจะเริ่มประชุมและมีไม่กี่คนที่ได้มีโอกาสอธิบาย ส่วนมากต้องกึ่งบังคับให้อธิบาย ซึ่งคำอธิบายก็จะสั้นๆเพราะส่วนใหญ่จะเอารูปผู้นำ เช่น ผู้นำของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น พี่เลยขอผู้จัดงานอธิบายสัญลักษณ์ของพวกเราเพราะพี่รู้สึกผิด ถ้าไม่ได้ทำหน้าที่แทนพวกเราในการนำเสนอผลงานที่พวกเราอุตสาห์คิดร่วมกัน ซึ่งพอพี่ขออธิบาย ผู้จัดงานก็แปลกใจมากเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะพูด เขาเลยจัดให้พี่พูดหน้าเวที เป็นส่วนเปิดงานก่อนที่ผู้บริหารระดับสูงจะนำเสนอข้อมูล

พี่อยากแบ่งปันสิ่งที่พี่พูดในวันนั้นให้พวกเราได้ฟังดังนี้
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นผู้นำที่ผมนำเสนอนั้นต่างจากสัญลักษณ์ที่ท่านอื่นๆส่งมา เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาหลังจากการพูดคุยกับทีมงาน สิ่งนี้อาจไม่สื่อความหมายที่ลึกซึ้งกับคนทั่วไปแต่มีความหมายสำหรับทีมงาน ผมขออธิบายส่วนต่างๆดังนี้

ส่วนแรก อักษร iHears มาจากการรวบรวมข้อเสนอของทีมงานที่อยากทำให้วิธีการทำงานดังกล่าวเกิดขึ้นในองค์กร

I = Innovation เราเป็นทีมงานที่ทำงานแบบสร้างสรร มีศิลปะในการทำงาน พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเชิงนวัตกรรม
H = Home เราทำงานในบรรยากาศแบบพี่น้อง พูดคุยกันได้อย่างเปิดเผย
E = Ethic มีจริยธรรมในการทำงาน ทำงานแบบโปร่งใส ตรงไปตรงมา
A = Attitude มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
R = Responsible Care รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม ในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ คุณภาพ
S = Synergy ทำงานเป็นทีมงานที่เกื้อกูลกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เสริมสร้างการเติบโตด้านองค์ความรู้และทักษะต่างๆไปด้วยกัน

ส่วนที่สอง รูปแมลงที่หลายๆคนแปลกใจว่าคือแมลงอะไร สิ่งนี้ก็มาจากการเสนอของเพื่อนร่วมงานที่พบว่ามีแมลงประเภทหนึ่งที่สามารถผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้เอง และจะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ผลิตได้นี้ป้องกันตัวเองจากศัตรู แมลงนี้มีชื่อเรียกว่า bombardier beetle ซึ่งก็เป็นตัวแทนของ กระบวนการผลิตที่พวกเราทำงานอยู่ และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พวกเราสามารถผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ขับเคลื่อนจากองค์ความรู้ และวัฒนธรรมองค์กร iHears

ส่วนที่สาม รูปสัญลักษณ์บริษัท Apple ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีแผนการดำเนินงานที่ทันสมัย มีขีดความสามรถเชิงการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรมที่สูง ที่สำคัญเป็นการนำสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่แฝงความสนุกสนานในการทำงาน บางคนก็อยากได้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้เน้นเรื่องราคาแต่เน้นเรื่องเทคโนโลยีและความแตกต่างเป็นหลัก

องค์ประกอบทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นบ่งบอกถึงคุณลักษณะของทีมงานของเรา ว่าเป็นทีมงานของคนรุ่นใหม่ที่มีขีดความสามรถเชิงการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรมที่สูง มีความสนุกสนานในการทำงาน แน่นอนว่ามีความเชี่ยวชาญในการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ทำงานด้วยวัฒนธรรมองค์กร iHears ร่วมกัน

ท้ายที่สุดเราเน้นว่า Work with iHears นั้นต้องเกิดขึ้นจริง เปิดใจรับฟังพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

พออธิบายจบก็ได้รับเสียงปรบมืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนั้นพี่ก็นึกถึงพวกเราทุกคนและอยากให้เสียงปรบมือนี้ดังถึงพวกเราทุกคนเช่นกัน เพราะสื่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของเราทุกคน ก่อนลงจากเวที ก็มีคนถามคำถามว่าทำไม H ต้องเป็นอักษรตัวเดียวที่เป็นตัวใหญ่ และ iHears ทำไมมี s ซึ่งผิดหลักไวยกรณ์ พี่ก็ตอบทันทีแบบใช้ความรู้สึกและคิดว่าก็น่าจะเป็นความรู้สึกร่วมกันของพวกเราทุกคนเช่นกัน

พี่ก็ตอบคำถามแรกว่าที่ H ตัวใหญ่เพราะเราเน้นการทำงานแบบ เป็นครอบครัว เป็นพี่น้อง ทุกคนตื่นมาแล้วอยากมาทำงานอยากมาเจอพี่ๆน้องๆ เหมือนเรามีบ้านหลังที่สอง และ ที่สำคัญเราปรึกษากันได้ทุกเรื่อง เมื่อเป็นครอบครัวเดียวกัน คงไม่มีใครอยากจะออกจากครอบครัวของเราและทุกคนก็หวังดีต่อสมาชิก อยากเห็นครอบครัวเจิญเติบโตร่วมกัน

คำถามที่สอง ที่ผิดหลักไวยกรณ์นั้น จริงๆแล้วเราไม่อยากจะทิ้งข้อเสนอที่เพื่อนๆนำเสนอมาในแง่การทำงานเป็นทีม (S = Synergy) เราก็ต้องเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าจะผิดหลักทางภาษาก็ตาม แต่สิ่งนี้ก็บอกโดยนัยๆว่า พวกเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ซึ่งพวกเรายอมรับข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเราคิดคือ เราจะช่วยส่งเสริมการทำงานซึ่งกันและกันเพื่ิอให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรต่างหาก สิ่งนี้มีความสำคัญมากกว่าความผิดพลาดทางภาษาแน่นอน

พี่ก็โล่งใจที่สามารถตอบคำถามได้ ผู้ฟังก็ประทับใจในคำตอบจนปรบมือให้พวกเราอีกครั้ง หลังจากนั้นคนต่างชาติก็มองพวกเราต่างไปจากเดิม มีคนสนใจมาถามพี่อีก ผู้บริหารระดับสูงก็มาแสดงความยินดีกับพวกเราและบอกว่าคำอธิบายโดยเฉพาะเรื่องการทำงานแบบครอบครัวนั้น กระทบใจคนยุโรปอย่างมาก

พี่ก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเราทุกคน ขอบคุณที่ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันและหวังว่าพวกเราจะศรัทธาในวัฒนธรรมองค์กรและทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นจริง

40 ความคิดเห็น:

 1. Work with iHears ต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับ

  ตอบลบ
 2. ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่เปิ้ลที่ทำให้ระดับผู้บริหารของSolvayได้รู้จักวิถีการทำงานของพวกเรา ต่อจากนี้ไปผมจะทำอย่างต่อเนื่อง( Work with iHears)แต่ที่จะขาดไม่ได้คือคนที่คอยสื่อสารคือพี่เปิ้ล สุโคยครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่เคยย่อท้อ ต่อความพ่ายแพ้ แม้คราวอับจน
  ค่าแห่งคำว่าคน อยู่ที่ฝึกฝน ผลของการกระทำ

  ตอบลบ
 4. สงสัยจังว่าถ้าเราทุกคนทำได้จริงตามที่เราตั้งใจไว้คงต้องอยู่ด้วยกันจนแก่แน่ๆๆไม่อยากให้เห็นตอนแก่เลยแค่นี้ก็แย่แล้ว(นึกแล้วต้องมีคนอ่านแซวแน่ๆว่า แค่นี้ยังไม่แก่อีกเหรอ)

  ตอบลบ
 5. ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพวกเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดคับ

  ตอบลบ
 6. การตัดสินใจในบางเรื่องหรือทุกเรื่องก็ต้องปรึกษาคนหลายคน เช่นถ้าอยู่บ้านก็ปรึกษาพ่อ แม่ ถ้าอยู๋บริษัทก็ปรึกษาเพื่อน พี่ หรือหัวหน้า ดังแบบที่พี่เปิลนำเสนอมาว่าต้อง H home พูดคุยกันอย่างเปิดเผย

  ตอบลบ
 7. ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีๆๆ จะเกิดขึ้นแน่นอนเร็วๆนี้(Coming Soon)
  ถ้าเราพูดดี คิดดี ทำดี เชื่อว่าสวรรค์มีตา...ถึงใครจะไม่ก็ไม่เป็นไร
  สู้ๆๆนะพวกเรา

  ตอบลบ
 8. ปลื้มใจจริง ๆ ครับ ที่เห็นรูปในหลวงกับ Logo iHears ของเราอยู่บนโปสเตอร์ 'Be the change you want to see in Solvay'

  จุดเริ่มของวัฒนธรรมที่ดี นำมาสู่การพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยยั่งยืนครับ

  ตอบลบ
 9. ตอนนี้เหมือนเราเปิดสู่โลกภายนอกแล้ว ช่วยกันแสดงให้เห็นถึงความตั่งใจในการทำให้องค์กรขอเราเป็นไปตาม iHears ที่พวกเราร่วมกันสร้างมากันเถอะ ^^

  ตอบลบ
 10. ตา ต่า ต้า ต๊า ต๋า11 กุมภาพันธ์ 2554 20:49

  อ่านแล้วน้ำตาจะไหล ดีใจจริง ๆ คับ ^^

  ตอบลบ
 11. ผมว่าความคิดของเราที่เสนอออกไปขององค์กรที่มีคนไทยเป็นกำลังขับเขื่อนผมว่าเราเจ๋งอยู่แล้วเราต้องทำให้เขารู้ว่าคนไทยอย่างเราไม่ได้ด่อยการพัฒนาไม่ได้มีแต่การทะเลาะขัดแย้งกันแต่เราเอาคำๆหนึ่งมาแปลให้เจอการเข้าใจและการพัฒนาในองค์กร ที่เป็นในทางที่ดีตาม ความหมายของคำว่า....i hears .. ขอให้เราเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น

  ตอบลบ
 12. ดีใจครับ....ที่พวกเราสามารถทำให้ระดับผู้บริหารทึ่ง กับรูปแบบการทำงานที่มี วัฒนธรรมองค์กรณ์ ที่ดูอบอุ่น และแข็งแรง (ผมชอบประโยคนี้มาก .."ผู้บริหารระดับสูงก็มาแสดงความยินดีกับพวกเราและบอกว่าคำอธิบายโดยเฉพาะเรื่องการทำงานแบบครอบครัวนั้น กระทบใจคนยุโรปอย่างมาก"..) ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง..สู้ๆ

  ***พี่เปิ้ลช่วยอธิบายตรงนี้เพิ่มให้หน่อยครับ มันหมายความว่ายังไง
  - หลังจากนั้นคนต่างชาติก็มองพวกเราต่างไปจากเดิม
  เมื่อก่อนเค้ามองเราเป็นยังไงครับ ...

  ตอบลบ
 13. iHears สำหรับผมคือ

  การทำงานที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และการนำความรู้ที่มีมาช่วยพัฒนาสังคมรวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาบางสิ่งบางอย่างให้ดีมากยิ่งขึ้น และรู้จักการรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่จะไม่หยุดที่จะเรียนรู้...

  ตอบลบ
 14. ขอตอบท่านอ๋องนะ
  คนต่างชาติก็มีความมั่นใจในความคิดตัวเองสูง ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น โดยเฉพาะคนเอเชียอย่างเราๆ (คือขาด iHears อย่างมาก พี่ไปประชุมคราวนี้เนื่องจาก บริษัทเราต้องการล้างความคิดเดิมๆแบบนี้ออกไป โดยเน้นให้เปิดใจรับฟังกันให้มาก ที่น่าแปลกคือมันสอดคล้องกับแนวคิดที่ วัฒนธรรมองค์กรของพวกเราอย่างมาก
  พวกฝรั่งไม่รับแนวคิดที่พี่เสนอในวันแรกๆเลยนะ ทั้งๆที่เราเตรียมตัวไปเยอะมากขณะที่พวกนั้นแทบไม่ได้เตรียมตัวไปเลย และเขาก็คิดว่าพี่อายุน้อยด้วย(หน้าเด็กเอง ไม่รู้ทำงัยเนอะ)จนพี่เสนอคำอธิบายสัญลักษณ์ของพวกเรา พวกนี้เลยรู้สึกว่าเราทำจริง จนวันสุดท้ายผู้บริหารสูงสุดก็พูดเรื่อง การเปิดใจรับฟังที่อยากให้เกิดขึ้นในองค์กรในอนาคต ในที่สุดก็มีคนมาจับมือพี่แล้วบอกว่าเสียใจที่ไม่ฟังสิ่งที่พี่พูดในวันแรก พี่ก็ได้แต่คิดในใจนะว่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาที่พวกเขาน่าจะได้อะไรมากกว่านี้ถ้าเปิดใจรับฟัง พี่ก็หวังว่าพวกเราจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร และพวกเราจะแสดงให้พวกนี้เห็นกันว่า คนไทยก็ไม่ได้มีแนวคิดและความสามารถด้อยกว่าพวกฝรั่ง ไว้เจอกัน...

  ตอบลบ
 15. ".ในที่สุดก็มีคนมาจับมือพี่แล้วบอกว่าเสียใจที่ไม่ฟังสิ่งที่พี่พูดในวันแรก พี่ก็ได้แต่คิดในใจนะว่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาที่พวกเขาน่าจะได้อะไรมากกว่านี้ถ้าเปิดใจรับฟัง พี่ก็หวังว่าพวกเราจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร "

  ...ผมเห็นด้วยครับ และผมก็หวังว่าอยากให้สิ่งนั้น (หลายๆอย่าง)เกิดขึ้นมาจริงๆในองกรณ์ ของเรา "เมื่อมีความฝัน จุดมุ่งหมายคงไม่ใกลเกินเอื้อม"

  ขอบคุณมากครับพี่เปิ้ล สำหรับคำตอบ (คำพูดของพี่ ทุกถ้อยคำ เฉียบคมมาก เหมือนใบมีดโกนอาบน้ำผึ้ง ) ....ผมแซวเล่นนะครับพี่อย่าโกรธผมนะ

  ตอบลบ
 16. แสดงความยินดีกับพวกเราด้วย จำนวนการเข้าเยี่ยมชม Blog เกิน 10,000 แล้ว ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วม
  @อ๋อง พี่ iHears เสมอ ยินดีรับฟังทั้งคำติและคำชม เพื่อปรับปรุงทั้งตัวเองและองค์กรให้ดีขึ้น (สำหรับพี่แซวกันยังดีกว่าเฉยๆนะ)

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ14 กุมภาพันธ์ 2554 18:41

  ระวังบาดนะพี่อ๋อง

  ตอบลบ
 18. ตอนแรกผมอ่านนึกว่าพวกเค้าไม่ยอมรับ ihears ของพวกเราซะแล้วคับ
  แต่พออ่านตอนหลังรุ้สึกสบายใจมากเลยคับพี่เปิ้ล ผมยินดีด้วยนะคับพี่เปิ้ลในทีสุดพี่ก็ทำให้พวกฝรั่งยอมรับความคิดเห็นและเข้ารวม I Hears กับพวกเราได้แล้วคับ
  พี่เปิ้ลเป็นเหมือนแรงผักดันให้พวกผม ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่นั้น เหมือนผมตอนนี้หวังอะไรไว้ผมก็จะทำให้ได้อย่างที่หวังไว้คับ

  ตอบลบ
 19. ในที่สุด iHears ของพวกเราก็ go inter ตามที่เรามุ่งหวัง ไปที่เรียบร้อย ....ยินดีกับพวกเราทุกๆคน...เย้

  ...ต้องขอขอบคุณพี่เปิ้ลที่ทำให้ ผู้บริหารของ solvay(ฝรั่ง)
  ได้เห็นถึงศักยภาพและวิสัยทัศน์ของพวกเรา(คนไทย)....

  ."Work with iHears นั้นต้องเกิดขึ้นจริง ..สู้ๆๆ

  ตอบลบ
 20. สิ่งดีๆๆในองค์กรเรามีมากมายเรามี Ihears เรามีพี่ๆๆทีดี บางอย่างอาจจะ ด้อยกว่าที่อื่นก็ไม่เป็นไร แต่ที่อืนอาจจะไม่มีความสุขแบบพวกเราก็ได้ ตั้งใจทำ มีงานอะไรก็ทำไป ฟ้ามีตาสักวันพวกเราก็จะผงาดขึ้นมาเหนือชั้นกว่าที่อืนก็ได้ (ผงาดงั้มคั้มโลก)

  ตอบลบ
 21. ihears ของพวกเรา เริ่มต้นจากสังคมกลุ่มน้อย จนพัฒนากลายเป็นสังคมกลุ่มใหญ่ ที่จะเติมโตไปด้วยกัน แต่ก็ต้องอาศัยพวกเราซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยที่จะต้องทำให้คน กลุ่มใหญ่ยอมรับ ihears ของพวกเราให้ได้ พยายามทำในสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำด้วยกัน และ จะเชื่อมั่นในตัวผู้นำของเราด้วย สู้ๆครับ

  ตอบลบ
 22. ผมว่า พี่นิค กับพี่นูน ที่กำลังจะไปต่างประเทศต้องนำ ihears ของเราไปเผยต่อสายตาคนทั้งโลกแน่นอน พวกผมเป็นกำลังใจให้ครับ สู้ๆพี่

  ตอบลบ
 23. iHears ที่ร่วมสร้างกันมา เป็นการทำงานและการสร้างงานที่ดีเยี่ยม ดีทั้งเรื่องงานและเรื่องเพื่อนร่วมงาน ผมว่าตัวอักษรiHearsทุกตัว นั้งมีความหมาย หลากหลายมาก ผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของi Hears

  ตอบลบ
 24. I Hears สร้างงาน สร้างคน สร้างกำลังใจ
  I Hears ให้เวลา ให้ความสุข ให้กำลังใจ
  ส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีได้ซึ่ง I Hears คือผวกเรา

  ตอบลบ
 25. คนมีดีมิใช่จะต้องเก่งเลอเลิศ เรียนสูงส่งหรือมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย
  แต่เขาคนนั้นเป็นคนมีคุณภาพ อย่างน้อยก็ตรงที่ ติได้-แย้งได้
  (คิดดี ทำดี พูดดี)

  ตอบลบ
 26. งั้นต่อไปในอนาคตคงเห็นทีมงาน Solvay ที่ยุโรปมาแสดงความคิดเห็นใน blog แน่นอน ^0^

  ตอบลบ
 27. @พี่ Noon : ปลื้มใจเหมือนกัน...แต่ว่ารูปในหลวงน่าจะใหญ่กว่านี้และน่าจะอยู่ข้างบนเหนือกว่ารูปอื่นๆ ถ้าเป็นอย่างนั้นได้จะเยี่ยมมาก

  ตอบลบ
 28. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นคนอื่น คิดบวก อย่าคิดไปเอง กลัวนู่นกลัวนี่ เหมือนที่พี่เปิ้ลบอก พี่ๆทุกคนช่วยเราเต็มที่อยู่แล้ว
  อยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนลดทิฐิ หันหน้าเข้าหากันนะครับ

  ตอบลบ
 29. จากการที่ได้อ่านบทความ และข้อความการแสดงความคิดเห็นนั้น สรุปได้ก็คือ ตัวเราของแต่ละคนนั่นเอง ที่จะนำพาสังคมของ iHears ให้ไปโดด
  เด่นอยู่ในกลุ่มของ Solvay
  เพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องตัดความเห็นส่วนตัวออก และเปิดใจยอมรับฟัง
  ก็จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ iHears ขับเคลี่อนไปในแนวทางที่เราทุกคน มุ่งหวังเอาไว้ และอย่าให้เขาว่าได้(ก็แค่ราคาคุย)แสดงให้
  เห็นถึง team work ของพวกเรากัน
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 30. iHears ลึกซึ้งจริงๆผมนั่งอ่านแค่ 3 รอบเองน้ำตาจะใหล
  ฟรั่งคงจะเข้าใจการทำงานและความเป็นอยู่ของคนไทยและมองคนไทยด้านคุณค่าของความเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้และไม่ยอมน้อยหน้าชาติใดใลก

  ตอบลบ
 31. ดีใจด้วยคับพีๆน้องชาวsolvalทุกคนอย่างน้อยพวกเราก็ทำให้ฝรั่งยอมรับและเปิดใจรับฟังและได้รับเสียงตบมือให้และขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไป คับ

  ตอบลบ
 32. น่าดีใจนะครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ดี ซึ่งความก้าวหน้าของ iHearในครั้งนี้จะทำให้เรายิ่งใหญ่เกรียงใกรไปถึงเมืองนอกเมืองนา น่าทึ่งมาก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันทั้งยากและลำบากมีอุปสรรคกีดขวางมากมายทุกคนก็ทำได้และสู้เพื่อที่จะผ่านกันไปสู่จุดหมาย สู้คับพี่น้อง อย่าหวั่นใหวแฮ่ะๆ

  ตอบลบ
 33. ขอให้เราจงยินดีกับสิ่งที่เราสร้างมันมากับมือและผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานถ้าพูดคำว่า iHEARS ขึ้นมา SOLVAY ทั่วโลกก็จะต้องขอคาระวะ เพราะคนไทยก็ทำได้ เพราะคนไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลก คนไทยมีดี 5555

  ตอบลบ
 34. ช้านเองงงงง3 มีนาคม 2554 11:04

  คุงจอมยุทธอย่าพึ่งดีใจมากจนเกินไป
  จนกว่าพวกเราจะทำให้สำเสร็จดังใจหวัง
  แล้วเมื่อนั้นคนตาสีน้ำขาวจะได้รู้ว่า
  แกงป่าปลาดุกอร่อยและดีแค่ไหน
  สู้ๆๆๆน่ะคร๊าบเพ่น้องหุหุหุหุหุหหุ

  ตอบลบ
 35. R e y jr. • The~Viper •4 มีนาคม 2554 10:30

  จนถึงวันนี้ IHears อายุก็ปาเข้าไป 8-9 เดือนแล้วอีกไม่นานก็ครบ 1 ขวบ มาลองมองดูกันบางว่าตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงวันนี้พวกเราทำอะไรกันบาง พวกเรายอมรับฟังเหตุผลต่างๆเพื่อนที่จะไปปรับใช่ในการทำงาน พวกเรายอมเปิดใจรับฟังถึงนิสัยของตนเองว่ามีข้อดีหรือข้อเสียอะไรบ้างถ้าดีก็ต้องชมถ้าไม่ดีก็ต้องติกันบาง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เพราะแต่ล่ะคนมาจากต่างล่ะพื้นที่ ล้านพ่อ พันแม่ นิสัยอาจจะไม่เหมือนกันแต่เพราะคำว่า IHears นั้นทำให้ล้านพ่อพันแม่จากเราๆนั้นเดินไปในทางทิศทางเดียวกันได้ การเปิดใจเพื่อยอมรับฟัง เพื่อที่จะไปพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นก็ดี หรือเปิดใจรับฟังเพื่อที่จะเข้าสังคมได้นั้นก็ดี ทุกคนต้องมีคำว่า IHears อยู่ในใจเสมอ

  (เมื่อกล่าวถึงในหลวงก็คือท่านอยู่ในใจพวกเราคนไทยเสมอ/และเมื่อกล่าวถึงคำว่า"IHears"นั้นก็จะอยู่ในใจพวกเรา SOLVAYเสมอ)

  ตอบลบ
 36. R e y jr. • The Viper •4 มีนาคม 2554 10:52

  วัฒนธรรมเก่าๆของพวกเรา"หรือปล่าว"คือการนั่งจับกลุ่มเล่นดั้มมี่..เอ้ยไม่ใช่ คือการจับกลุ่มกันพูดถึงเรื่อง Ihears ของแต่ละคน แต่ล่ะครั้งที่ได้คุยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงตนเอง ไม่ว่าจะในการทำงานหรือการเข้าสังคมกับคนในทีม คนที่ได้รับคำชมจากเพื่อนๆในกลุ่มที่นั่งคุยกันนั้นก็จะมีกำลังใจสู้ต่อไปส่วนใครที่ไม่ดีก็กลับไปแก้ใขในส่วนๆนั้น แต่สิ่งที่น่าประทับใจนั้นคือ คนที่มานั่งในกลุ่มๆนั้น ต่างที่จะเปิดใจซึ่งกันและกัน...บทความนี้ก็จะวอนถึงผู้ใหญ่ใจดีแวะมาอ่าน ว่าเด็กตาดำๆคนนี้กำลังอยากจะเสนอสิ่งๆหนึ่งให้เกิดขึ้นมา เหมือนกับเป็น วัฒนธรรม ประจำปีกันไปเลย

  ....lady and gentlemen...I`m Rey jr. Present

  ... IHears Award ....

  เพราะแต่ล่ะคำของคำว่า IHears มีความหมายแล้วทำไมไม่ทำเป็นรางวัลไปเลย โดยจากการ Vote ของเพื่อนๆนั้นเอง
  ยกตัวอย่างเช่น
  I = Inovation Award รางวัลแด่ผู้มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม หรือจะคำว่า
  S = Synergy Award รางวัลแด่บุลคลที่ทำงานเป็นทีมยอดเยี่ยม


  ...มีบุลคลยอดเยี่ยมก็ต้องมีบุลคลยอดแย่ เพราะคำว่า IHears ก็แปลว่าเปิดใจรับฟังอยู่แล้ว คนที่ได้รับรางวัลนี้จะได้ไปปรับตัวให้ดีขึ้น รางวัลนี้ก็สำคัญและสมควรจะมีเช่นกัน แต่คนที่ได้รางวัลนี้อาจจะไม่ต้องมองหรือพูดไปไหนกันไกล เพราะเหมือนโดนฟ้าสาบหรือเหมือนโดนล็อคตัวเอาไว้อยู่แล้วว่าใคร เพราะ SPX ทีมจะเทคะแนนให้แบบหมดใจให้เลย BB2 ก็อาจจะรู้เหมือนกันว่าใคร เพราะบุลคลท่านนี้ สะกดคำว่า IHears ไม่เป็น


  สุดท้ายข้อความนี้มันจะเป็นจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านในที่นี้ เพราะรางวัลแต่ล่ะรางวัลไม่มีเป็นของรางวัลให้ แต่คนที่ได้รับรางวัลๆนั้นก็ถือว่า ได้รับกำลังใจหรือคุณค่าทางจิตใจ เพื่อที่จะมีพลังก้าวไปพัฒนางาน พัฒนาแพลน และพัฒนาจิตใจ ต่อๆไป

  ตอบลบ
 37. แบงค์บ้านฉาง15 สิงหาคม 2554 23:47

  คนเรานั้นจะอยู่ร่วมกันได้นั้นมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนะธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันนั้นเอง
  องกรของเราก็เหมื่อนกันเราก็ต้องตั้งพื้นฐานขึ้นมาเพื่อทำให้เราอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของเราก็คือ i Hears

  ตอบลบ
 38. ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องมีที่มาและที่ไปเสมอ...

  ไม่เช่นนั้นแล้วจะมีจุดเริ่มต้นและจุดจบได้เช่นไร

  ตอบลบ
 39. i hears เป็นแบบแผนที่ดี

  หากผู้ใช้แรงงาน หรือ บุคคลทั่วไป

  ยึดแบบแผนของ i hears ได้

  ก็จะนำมามาซึ่งความสุข ไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานหรือทัศนคติ

  สบับสนุน โครงการ I Hears. ครับ

  ตอบลบ