วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คุณสมบัติผู้นำ 10 ประการ

By Prasit

วันนี้พี่สิทธิ์มาแบ่งปันบทความเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้นำ 10  ประการ ใครมีข้อไหนแล้วบ้างไปดูกันเลย
คุณสมบัติผู้นำ  10 ประการ
1.  กล้าเปลี่ยนแปลง
2.  มีจิตวิทยา   มีมนุษยสัมพันธ์
3. จูงใจคนได้ดี
4.  มีความรับผิดชอบสูง
5.  มีทั้งความยืดหยุ่นและเด็ดขาด
6.  มีทั้งความรอบรู้   มีสังคม
7.  เป็นนักประสานงานที่ดี
8.  มีความกระตือรือร้น
9.  ทำงานเคียงข้างลูกน้อง
10.มีความน่านับถือ

ต้องสังเกตการณ์ทำงานของลูกน้องแต่ละคนในทีมงานด้วยว่ามีใครกำลังเอาเปรียบเพื่อนอยู่หรือไม่   เพราะบางคนอาจชอบอู้   ทำงานน้อยปล่อยให้เพื่อนคนอื่นเหนื่อยมากกว่า   ซึ่งกรณีอย่างนี้หัวหน้างานต้องสังเกตด้วยตนเองด้วย   คนทำงานหนักบางคนอาจจะไม่ใช่คนที่ชอบฟ้องแม้เมื่อถูกเอาเปรียบ
                

 ­อย่าใส่ใจความผิดเล็กๆ  น้อย  ที่เรารู้ดีว่าเป็นเรื่องการเมือง  เช่น  ลูกน้องลาป่วยทั้งๆ   ที่ไม่ได้ป่วยจริง   เราก็ไม่จำเป็นต้องไปสืบค้นว่าทำไมเขาต้องโกหกตราบใดที่เขายังคงตั้งใจทำงาน   เว้นแต่ว่าบุคคลนั้นมีท่าจะขายไอเดียภายในองค์กรให้บริษัทอื่นๆ   หรือมีพฤติกรรมส่อให้เห็นมาก่อนว่าไม่เอาใจใส่ในงาน   กรณีเช่นนั้นจึงค่อยตรวจสอบเขาอย่างจริงจัง              

พยายามวางแผนงานล่วงหน้า   เพื่อจะได้มองเห็นแนวโน้มของการตัดสินใจได้   เลี่ยงการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนสำหรับอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพราะวางแผนงานผิดพลาด

อย่ามุ่งเน้นแต่การสร้างงาน   ต้องเรียนรู้เรื่องของกระแสความต้องการของหน่วยงานอื่นและบรรดาคู่แข่งอื่นๆ  ด้วย   โดยไม่นึกถึงผลกระทบที่จะตามมาว่าจะเกิดผลอย่างไร

หัวหน้า คือ  ผู้จับผิดแทนองค์กรว่าบุคลากรคนใดทำงานด้วยความรักองค์กร   คนใดทำงานด้วยเพราะมีไฟแห่งการสร้างสรรค์    คนใดมุ่งมั่นเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร   และคนใดทำงานเพียงเพื่อให้มีงานทำ

พิจารณาส่งเสริมลูกน้องที่มีความขยัน  และมีอุปนิสัยใจคอดี   แม้ว่าฝีมือการทำงานอาจจะไม่โดดเด่นนัก  ควรหาทางส่งเขาไปฝึกอบรมการสนับสนุน   คนนิสัยดีย่อมเป็นประโยชน์แก่องค์กรมากกว่าสนับสนุนคนที่ทำงานได้ดีแต่มิได้เป็นที่ชื่นชมของของทุกคนนัก

ความโกรธ   ความเสียใจ  คนเป็นหัวหน้าทีมต้องแสดงออกแต่น้อยหากอยู่ในที่ทำงาน   ไม่มีลูกน้องคนใดจะนับถือศรัทธาผู้จัดการที่อ่อนแอและอ่อนไหวจนเกินไป

อย่าปกปิดความผิดของลูกน้อง  เมื่องานผิดพลาดก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบและแก้ไข   แต่ไม่ใช่ช่วยกันปิดไว้ไม่ให้ผู้บริหารระดับสูงรับรู้ว่าเกิดการผิดพลาดในผลงาน   ต้องกล้าจะรับผิด   ขณะเดียวกันก็ต้องแจ้งให้ผู้บริหาร   ทราบถึงแนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาเช่นนี้ที่ได้วางแผนไว้แล้ว

ป็นหัวหน้างานที่เที่ยงธรรมอย่ามีอคติกับลูกน้องเพราะมันจะนำไปสู่การตัดสินใจด้วยอคติเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นอย่าลุ่มหลงในการการยกยอปอปั้น   หัวหน้าที่หูเบาย่อมกำกับควบคุมทีมให้สร้างผลงานที่ดีได้ยาก

แนะนำลูกน้องคนใหม่ให้ทุกคนในทีมงานได้รู้จัก   แล้วให้คนพาเขาไปดูส่วนต่างๆ    ของบริษัทให้ทั่วถึง   มิว่าจะเป็นห้องน้ำ   มุมกาแฟ   หรือที่จอดรถ   ควรต้อนรับและดูแลคนใหม่อย่างดี  แม้ว่าเขาจะอยู่ในฐานะลูกจ้างชั่วคราวหรือเด็กฝึกงานก็ตาม

พาทีมงานไปเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น เลี้ยงส่ง  หรือ  เลี้ยงอำลา  ในยามที่คนในทีมงานลาออก   อย่าลืมร่วมกันเขียนอวยพร  ในการ์ดใบเดียวกัน   หรือาจรวมกันซื้อของขวัญพิเศษสักชิ้นให้เขา  เพื่อทุกคนจะได้สนิทสนมรักใคร่กันดี 

ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกน้องในทุกๆ   ด้าน   ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว   การวางตัว   ความเอาใจใส่ในการทำงาน    ความมีอารมณ์ขัน   การสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานให้มีสีสัน   และการทำงานโดยมุ่งหวัง   ความเป็นเลิศในผลของงาน

คนทำงานย่อมรู้ถึงขั้นตอนการทำงานและปัญหาต่างๆ   ได้เป็นอย่างดีผู้เป็นหัวหน้า      ควรหาโอกาสลงไปร่วมช่วยงานของลูกน้อง   แต่ละคนบ้างหากมีโอกาส   เพื่อจะได้มองเห็นปัญหาว่าควรจะบริหารงานนั้นอย่างไรให้ถูกทาง   และควรเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ร่วมเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานบางประการที่พวกเขาย่อมเขาใจในสภาวะต่าง ๆ ได้ดีกว่าเรา

หัวหน้างานมีหน้าที่โดยตรงที่จะคอยไกล่เกลี่ย   ประนีประนอม  คนในทีมงานที่มีความขัดแย้งกัน  อย่าปล่อยให้เขาไม่พอใจกันในขณะที่ต้องทำงานร่วมกัน  ถ้ามีปัญหาของความขัดแย้งคอนข้างจะรุนแรงเกินความสามรถของคุณก็ให้นำความไปปรึกษาผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้เกิดการพิจารณานาหนทางแก้ไขอย่างยุติธรรม   ต่อคู่กรณีทั้งสอง

เข้าร่วมรับการอบรมทักษะผู้นำและศิลปะของการบริหารงาน   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง   อย่าคิดว่าเวลามีน้อยถ้าคุณไม่สามรถบริหารเวลาของตนเองได้และไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง   ก็แสดงว่าคุณยังไม่ใช่ผู้นำที่ดีนัก


สรุปได้ว่า  การที่จะเป็นผู้นำที่ดี  จะต้องยึดในหลัก  10  ประการนี้  เพื่อการบริหารในแต่ละหน่วยงาน  แต่ละองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งการได้รับความรัก  และความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้ร่วมงาน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทางดีที่สำหรับผู้ที่จะก้าวเป็นผู้บริหาร  หรือผู้ที่เป็นอยู่แล้ว  นำไปปฏิบัติหรือนำไปปรับใช้  เพื่อการบริหารงานในหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

29 ความคิดเห็น:

 1. ผู้นำสร้างได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องต้องเป็นหัวหน้าเสมออไป แค่เรากล้าทำงานอย่างผูนำก็ถือว่าเป็นผู้นำแล้วครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดแบบนี้ยอดเยี่ยมและถูกต้องครับ เอาไปห้ากะโหลก

   ลบ
 2. คนทางฝุ่น19 มิถุนายน 2558 00:55

  สามารถพัฒนาได้พร้อมๆกันทุกๆคน ถ้าเรา ทำตาม 10 ข้อที่ให้มาก ต่อให้ วุฒิภาวะ น้อยหรือมากก็ตาม เราสามารถเอาความเป็นผู้นำในตัวเองออกมาใช้ได้เหมือนกัน

  ตอบลบ
 3. ความรู้ที่แท้จริง คือการ "รู้ว่าเรารู้อะไร" และ "รู้ว่าเราไม่รู้อะไร" เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้น ให้เราค้นหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

  ตอบลบ
 4. เอาใจเขามาใส่ใจเราดีที่สุด

  ตอบลบ
 5. จริงๆ แล้ว ภาวะผู้นำ มีอยู่ภายในตัวเราทุกคน
  ถ้าเราเริ่มและมุ่งมั่นฝึกฝนให้ตนเอง
  ทุกคนก็จะสามารถพัฒนาภาวะผู้นำที่มีอยู่แล้ว.ให้ดีขึ้นได้..

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ สำหรับเรื่องคุณสมบัติผู้นำ 10 ประการ ทำให้เราได้รู้ถึงความเป็นผู้นำของตัวเราเอง และจะทำอย่างไรถึงจะสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ รวมทั้งยังให้แง่มุมความคิดหลายๆด้านอีกครับ

  ตอบลบ
 7. การเป็นผู้นำนั้นยากมาก แต่สิ่งที่ยากกว่าคือ การนำและให้ผู้ตามทำตามพร้อมๆกันนั้นยากกว่า อย่างที่ว่า อยากได้ใจเขา ก็ต้องเอาใจเราลงไปด้วย

  ตอบลบ
 8. ผู้นำที่ดี ผู้ตามที่ดี เป็นทีมงานที่สุดยอดแล้วครับ เราต้องก้าวไปพร้อมๆกัน

  ตอบลบ
 9. ทุกอย่างในทีมงานที่ทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามนั้นมันจะเดินคู่ไปด้วยกัน พี่กับน้อง มิตรภาพ อย่างยังยืนถาวร

  ตอบลบ
 10. การมีวิสัยทัศน์ ความทุ่มเท การสื่อสารที่ดี การมีมนุษย์สัมพันธ์ การควบคุมตนเอง การเรียนรู้ การมองโลกในแง่ดีและการกล้าตัดสินใจ เป็นลักษณะของความเป็นผู้นำ จงเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แล้วท่านก็จะเป็นผู้นำที่ผู้คนปรารถนาอยากที่จะติดตาม
  ***ไปทดสอบความเป็นผู้นำกันครับ***
  http://my.dek-d.com/maneerattinuwong/funnyquiz/?id=203266

  ตอบลบ
 11. มิตรเฮดเดอร์ไฮเปอร์เรดซิ่ง25 มิถุนายน 2558 06:17

  ผู้นำต้อง ซื้อสัตย์ ต่อตนเอง และผู้อื่น ขยันอดทด โอบอ้อม มีน้ำใจ

  ตอบลบ
 12. เยี่ยม เป็นข้อมูลที่ดีมีสาระ ไม่มีข้อไหนที่คนเราทำไม่ได้อยู่ที่จะทำ

  ตอบลบ
 13. ภาวะผู้นำ มีอยู่ภายในตัวเราทุกคน เราสามารถพัฒนาตนเองได้ครับ

  ตอบลบ
 14. การเป็นผู้นำควรมองในด้านบวก การพัฒนาสิ่งต่างๆก็จะตามมาเอง

  ตอบลบ
 15. ขอเสริมครับผู้นำที่ดี ต้อง มีความยุติธรรมด้วย มีความเมตตาปรานี กล้าหาญและอดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และ รับฟังเหตุผล เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง

  ตอบลบ
 16. ผู้นำที่ดีควรทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกน้องในทุกๆด้าน

  ตอบลบ
 17. ผู้นำต้องมีการควบคุมตนเองได้ หากท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้นำที่ดี คนแรกที่ท่านจะต้องนำก็คือตัวของท่านเอง พระพุทธองค์ยังได้ตรัสไว้ว่า “ ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สุด ก็คือการชนะใจตนเอง ” จงควบคุมตนเอง อย่าได้มีนิสัยปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามยถากรรม จงควบคุมอารมณ์ รัก โลภ โกรธ หลง และจงควบคุม กาย วาจา ใจ ถ้าหากว่าท่านต้องการเป็นผู้นำที่ดี

  ตอบลบ
 18. การเป็นผู้นำต้องเป็นคนเข้าถึงจิตใจคนอื่นได้ดีและเป็นคนหนักแน่นมีความรับผิดชอบสูงและมีความเป็นกลางหรือยุติธรรมกับลูกน้องให้ความเสมอภาค

  ตอบลบ
 19. ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างทีมงานได้ จะต้องเป็นคนที่ทำงานให้สำเร็จ โดยเน้นทั้งงาน เน้นทั้งคน และในการสร้างทีมงานที่ดี

  ตอบลบ
 20. ผู้นำและผู้ตามประสานกันเป็นหนึ่ง ก็จะเป็นทีม work ที่เข็มแข็ง

  ตอบลบ
 21. โอ๊ด กะ บี22 กรกฎาคม 2558 09:58

  พออ่านแล้วเราสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม

  ตอบลบ
 22. การเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นต้องเริ่มจากตนเองก่อนครับ

  ตอบลบ
 23. อาร์ท_พชร26 กรกฎาคม 2558 18:44

  ใน 10 ข้อของการเป็นผู้นำ ถ้าเรามีสักครึ่งนึงก็สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ ส่วนที่เหลือ ต้องให้ทุกๆคนในทีมมาเติมเต็มครับ

  ตอบลบ
 24. คนที่จะเป็นผู้นำต้องรู้จักอดกลั้นอารมณ์ด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 25. Prakij แห่งมหานคร บ้านฉาง23 สิงหาคม 2558 20:17

  เรื่องของผู้นำนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หลายองค์กรพยายามที่จะหาวิธีในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะให้ผู้นำเหล่านี้ เป็นผู้ผลักดันความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับองค์กร องค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้น เป็นผลมาจากการที่ผู้บริหารของตนมีภาวะผู้นำ และสามารถนำองค์กร นำคน ให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

  ตอบลบ
 26. องค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้น ขึ้นอยู่การร่วมมือร่วมใจกัน ผู้นำดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง

  ตอบลบ
 27. ผู้นำก็มีหลายเเบบบางทีก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกของเเต่ละคนเเต่เเนวทางนั้นเหละที่ควรยึดถือในการเป็นผู้นำเเละที่สำคัญจุดยืนนะน้อง น้อง

  ตอบลบ
 28. มีผู้นำที่ดีความสำเร็จก็มาแล้วครึ่งหนึ่ง

  ตอบลบ