วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

VOCs คืออะไร ????

น้องแจ๊สกับน้องบิว -

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา

VOCs (Volatile Organic Compounds) หมายถึงสารอินทรีย์ระเหยง่าย ที่แปลตรงๆ ตัวคำต่อคำมาจากภาษาอังกฤษที่ว่า

Volatile คือ ระเหยได้ง่าย

Organic คือ สารอินทรีย์ (ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนกับไฮโดรเจนเป็นหลัก)

Compounds คือ สารประกอบ

VOCs เป็นสารที่สามารถระเหยกลายเป็นไอได้ในอุณหภูมิห้องและความดันปกติทำให้เกิดอากาศเป็นพิษ (Toxic Air) โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นหลักซึ่งอาจมีอะตอมของออกซิเจน หรือคลอรีนร่วมด้วย ซึ่งสามารถมีอยู่ได้รอบๆตัวเราไม่ใช่เฉพาะในสถานที่ทำงาน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันในครัวเรือน ก็เป็นแหล่งระเหยของสาร VOCs ด้วยเช่นกัน อาทิ น้ำยาทำความสะอาด สีทาบ้าน ควันบุหรี่ น้ำยาฟอกสี สารตัวทำละลายในการพิมพ์ อู่พ่นสีรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม น้ำยาซักแห้ง สารฆ่าแมลง สารที่เกิดจากการเผาไหม้จากกองขยะ พลาสติก เป็นต้น

สาร VOCs แบ่งตามลักษณะโมเลกุลได้ 2 กลุ่ม

1. กลุ่ม Non-chlorinated VOCs คือ กลุ่มไฮโดรคาร์บอนระเหยที่ไม่มีโมเลกุลคลอรีนเป็นองค์ประกอบ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซโซลีน สารกลุ่มนี้มาจาก การเผาไหม้ กองขยะ พลาสติก วัสดุ มีผลเสียต่อสุขภาพทำให้ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ

2. กลุ่ม Chlorinated VOCs คือ กลุ่มไฮโดรคาร์บอนระเหยที่มีโมเลกุลคลอรีนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ สารเคมีสังเคราะห์ในอุตสาหกรรม เช่น ไวนิลคลอไรด์ คลอโรฟอร์ม คาร์บอนเตรตระคลอไรด์ ไดโบรโมมีเทน เฮกซาคลอโรอีเทน เป็นต้น สารเหล่านี้สามารถคงอยู่ในอากาศได้นาน ก่อให้เกิดพิษสูงกว่ากลุ่มแรก เพราะมีพันธะระหว่างคาร์บอนและธาตุกลุ่มฮาโลเจน ซึ่งทนทานและยากต่อการสลายตัวในธรรมชาติ อันตรายของสารกลุ่มนี้ ทำให้มีผลทางพันธุกรรมก่อให้เกิดมะเร็งหรือกระตุ้นให้เกิดมะเร็ง

VOCsสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทางทั้งทางผิวหนัง ทางปาก และจากการสูดดม ซึ่งก็จะมีอาการแตกต่างกันไปตามปริมาณมากน้อยและระยะเวลาสั้นยาวที่ได้รับ อาจจะเกิดผื่นคัน แสบตาน้ำตาไหล หายใจมาสะดวก มึนงง ปวดศีรษะ แสบร้อนในปากในท้อง ซึ่งถ้าได้รับนิดหน่อยร่างกายจะสามารถขับทิ้งไปเองได้ ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด อาจจะแค่พอรำคาญ ก็รักษาอาการตามปกติโดยทั่วไป คือถ้ามีผื่นก็ล้างน้ำสะอาด แสบตาก็ล้างตา คันคอก็ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ (แต่ถ้ามีอาการมากๆ ก็ควรจะไปพบแพทย์โดยเร็ว) นอกจากนี้ถึงแม้จะได้รับสารในปริมาณน้อยแต่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ ก็อาจจะก่อให้เกิดมะเร็ง หรืออวัยวะภายในถูกทำลายได้

ผลกระทบของสาร VOCs ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์

- ไม่สบายหายใจไม่สะดวก เคืองตา ระคายคอ จมูก ปวดศีรษะ เป็นไข้

- ผลกระทบต่อภูมคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกันลดลง ติดเชื้อได้ง่าย

- ผลต่อระบบประสาท ทำลายประสาทส่วนกลาง ทำให้ง่วงนอน วิงเวียนศีรษะ ซึมเศร้า หมดสติ

- มีผลกระทบต่อตับและไต

- ผลกระทบต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ เช่น ระบบพันธุกรรม ระบบฮอร์โมน ระบบสืบพันธุ์ ก่อให้เกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สาร VOCs เป็นสารตั้งต้นของปฏิกิริยา photochemical smog และทำปฏิกิริยากับ NOx ทำให้เกิดก๊าซโอโซนและสารอื่นซึ่งเป็นสารมลพิษทางอากาศทุติยภูมิ

สาร VOCs ในรูปของเหลว หรือสารละลาย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ น้ำใต้ดิน และดินการป้องกันอันตรายจาก VOCs

เนื่องจากไอระเหยของ VOCs เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นวิธีการปฏิบัติงานขั้นตอนแรกที่จะลดความเข้มข้นของไอระเหย ได้แก่

1. เพิ่มการระบายอากาศในบริเวณนั้น หรือปฏิบัติงานในที่โล่ง ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี

2. ภาชนะที่บรรจุสาร VOCs ต้องตรวจตราให้ปิดสนิท

3. อย่าเก็บภาชนะที่บรรจุสารที่ใช้หมดแล้วไว้รวมกันจำนวนมากเพราะภาชนะเหล่านั้นยังมีสารตกค้างที่สามารถระเหยออกมาได้

4. อย่านำสารหรือผลิตภัณฑ์มาผสมกันโดยมิได้ เป็นข้อแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

5. จัดซื้อสารในปริมาณที่พอเพียงกับการใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดเก็บสารจำนวนมาก

6. การใช้งานหรือการจัดเก็บสาร VOCs ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

7. อย่าทิ้งภาชนะบรรจุที่ใช้สารหมดแล้วลงในที่ทิ้งขยะทั่วไป ให้แยกทิ้งในที่ทิ้งขยะสารพิษนโยบายและแนวทางในการควบคุมปัญหามลพิษจากสาร VOCs

การกำหนดมาตรฐานและมาตรการในการควบคุมการระบายสาร VOCs เช่น มาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป

มาตรฐาน VOCs ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ค่าเฉลี่ย 1 ปี)Benzene 1.7 µg/m3

Vinyl Chloride 10 µg/m3

1,2 Dichloroethane 0.4 µg/m3

Trichloroethylene 23 µg/m3

Dichoromethane 22 µg/m3
1,2 Dichloropropane 4 µg/m3

Tetrachloroethylene 200 µg/m3

Chloroform 0.43 µg/m3

1, 3 Butadiene 0.33 µg/m3

32 ความคิดเห็น:

 1. ไวนิลที่ใช้ทำอุปกรณ์ในรถยนต์ใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าถ้าใช่เราก็อยู่กับมะเร็งเลยสิ...ถ้าแดดร้อนจะมีกลิ่นของอุปกรณ์รถ

  ตอบลบ
 2. อยากทราบว่า NOx คืออะไรที่SMRของเราก็มีการวัดค่าอยู่มีอันตรายร้ายแรงมั๊ย

  ตอบลบ
 3. เห็นคนเติมน้ำมันตามปั้มน้ำมันไม่ใส่เครืองป้องกันอะไรเลยมีสิทธ์ได้รับสารอินทรีย์และในระยะยาวมีผลต่อสุขภาพหรือไม่ครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีสิทธิ์รับสารระเหยอย่างแน่นนอนและในระยะยาวมีผลต่อสุขภาพอย่างมาก
   โดยเฉพาะประสาทส่วนกลางและถ้ารับสารระเหยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ
   ก็จะมีผลต่อระบบพันธุกรรมได้

   ลบ
 4. ใกล้ตัวเลยนะเนี้ย น้ำยาล้างห้องน้ำ ต่อไปต้องใส่ผ้าปิดจมูกแล้ว ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 5. อุปกรณ์ที่อยู่ในรถยนต์ เช่น คอนโซลหน้ารถ ถ้าเราจอดทิ้งตากแดดใว้นาน สารพวกนี้จะระเหยออกไหมครับ แล้วพอเราเข้าไปในรถเราจะเป็นอันตรายมากไหมครับ และถ้าเราใช้รถทุกวันรถเราจอดตากแดดเป็นเวลานานๆทุกวันเรามีโอกาสเป็นมะเร็งได้ไหมครับ

  ตอบลบ
 6. ฝ้าย นะครับ25 เมษายน 2556 16:34

  ``อย่าดูดบุหรี่นะครับเพราะ ว่าาาา Non-chlorinated VOCs คือ กลุ่มไฮโดรคาร์บอนระเหยที่ไม่มีโมเลกุลคลอรีนเป็นองค์ประกอบ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซโซลีน สารกลุ่มนี้มาจาก การเผาไหม้ กองขยะ พลาสติก วัสดุ มีผลเสียต่อสุขภาพทำให้ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ

  ตอบลบ
 7. โดยส่วนตัวแล้ว เป็นคนที่แพ้ และไวต่อกลิ่นน้ำมัน
  เพราะเกือบจะทุกครั้งที่ได้กลิ่นจะหายใจไม่สะดวก มึนงงและก็ปวดศีรษะ

  ตอบลบ
 8. ความรู้ดีๆอย่างนี้ดีมากครับ จะได้รู้วิธีป้องกัน

  ตอบลบ
 9. ถ้าจะไม่ให้สัมผัสกับสารจำพวกนี้ สงสัยจะต้องหันมาใช้ของจากธรรมชาติซะแล้วมัง

  ตอบลบ
 10. เป็นสารที่อันตรายถึงขั้นเป็นโรคได้ ฉะนั้นควรเลี่ยงไว้ดีกว่าครับ เพื่อสุขภาพ

  ตอบลบ
 11. แล้วค่า VOC ที่สามารถปล่อยออกสู่บรรยากาศได้ไม่เกินค่าที่ก.มกำหนดทีค่าเท่าไหร่ครับ ใครทราบบอกหน่อยครับ

  ตอบลบ
 12. ค่า voc กับค่า toc ต่างกันอย่างไรครับ แล้วถ้าค่าสองตัวนี้ผสมกันจะมีอันตรายมากไหม และสามารถเกิดสารสองตัวในสถานที่หรือกิจกรรมใดบ้างครับ เพราะอย่างที่รู้ในแพลนเราก็มีเยอะจะได้ป้องกันตัวเองและเพื่อนร่วมงานครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. TOC คือ สารอินทรีย์ทุกอย่างครับ VOC จะเป็นเฉพาะที่ระเหยได้ในบรรยากาศปกติครับ

   ทั้งสองชนิดมีทั้งอันตรายมากและอันตรายน้อย TOC/VOC ไม่ได้มีชนิดเดียวดังนั้นบอกในนี้ได้ไม่หมดวาอันไหนอันตรายบ้าง แต่VOCอันตรายที่ทางการไทยกำหนดมีตามลิ้งด้านล่างนี้ไปศึกษากันได้

   http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_2_001c.asp?info_id=120

   พี่เปิ้ลบอกว่าวีนิไทยที่แกเคยทำมีเกือบหมด หุหุ

   ลบ
 13. เมื่อร่างกายเรารับสารเข้าไปมากๆเราควรทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยและเราจะมีวิธีแก้อย่างไร

  ตอบลบ
 14. มิตรเฮดเดอร์ไฮเปอร์เรดซิ่ง3 พฤษภาคม 2556 03:04

  ทำงานกับสารเคมีก็ป้องกันตัวกันหน่อยนะครับ

  ตอบลบ
 15. พึ่งรู้ว่า VOCs นี้อันตรายขนาดขนาดนี้ ต่อไปนี้ต้องระมัดระวังมากกว่าที่เคยแล้วล่ะ ขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับพวกเรา ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 16. ท่านอ๋อง4 พฤษภาคม 2556 10:25

  ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้วครับท่าน...มันเป็นเรื่องใกล้ตัว เราทำงานกับสารเคมีทุกวัน

  ตอบลบ
 17. ท่านอ๋อง4 พฤษภาคม 2556 10:34

  ...ทำงานระวังกันด้วยนะครับ (อยากได้ผ้าปิดจมูกเหมือน Plant เก่าผมไม่รู้ว่ามีให้เบิกมั้ยครับ พกพาสะดวกดี แต่ใช้ Mass ก็ป้องกันได้ดีมากแต่บางทีตอนเราทำงานจะพูดติดต่อทางวิทยุค่อนข้างลำบาก)

  ตอบลบ
 18. อันตรายขนาดนี้ ต้องป้องกันอย่างเต็มที่ซะแล้ว ลูกยังเล็ก ฮิฮิ...

  ตอบลบ
 19. ในการใช้ชีวิตประจำวันเดี๋ยวนี้มีแต่สารเคมีทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าการสูดดมอากาศที่เราหายใจเข้าไปไม่รู้ว่าจะมีสารอะไรบ้างชีวิตแสนสั้นนักดูแลสุขภาพกันด้วยนะ

  ตอบลบ
 20. จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบ เป็นรากฐานสำคัญของชีวิตทั้งจิตใจทั้งความประพฤติดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้ หากแต่จำต้องฝึกหัดอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอ นับตั้งแต่บุคคลเกิด ดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใด ได้เฝ้าพยายามกระทำสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรักษาตัวและมีความสุข ความสำเร็จในการครองชีวิต ทั้งให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยความผาสุกสงบ
  พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..

  ตอบลบ
 21. อันตรายขนาดนี้เวลาออกปฎิบัติงานต้องป้องกัน หาผ้าปิดจมูก ใส่ตลอดเวลา

  ตอบลบ
 22. แสดงว่า เอส อาร ยู ต้องมีค่า วี โอ ซี มากแน่นนอนเพราะเป็นศนูย์รวมของ Solvant

  ตอบลบ
 23. แต่สุดท้ายแล้วการทำงานก็ต้องมสวมอุปกรณ์ safty

  ตอบลบ
 24. ใครรู้ช่วยบอกทีว่าสาร VOCs ร่างกายของคนเรารับได้ขนาดไหนจึงจะมีโทษต่อร่างกายของมนุษย์

  ตอบลบ
 25. แบงค์บ้านฉาง29 พฤษภาคม 2556 03:39

  เรื่อง voc ของน้องๆนีมีประโยชน์จริงเลยครับ..
  แต่พี่อยากถามเรื่อง love อ่ะคับมันคืออะไร

  ตอบลบ
 26. เรารู้ถึงอันตรายเเล้วก็ต้องเรียนรู้วิธีป้องกันด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 27. ความรุู้นี้ประกอบการเทรนได้ดีมากเลยครับ

  ตอบลบ
 28. แจ่มแจ้งเลยกับอันตรายของ VOCs อีกอย่างรู้วิธีป้องกันที่ถูกต้องอีกด้วย ขอบคุงน้องๆค๊าบ

  ตอบลบ
 29. ช่วยให้ระวังตัวมากขึ้นในการทำงาน ในสภาวะที่มี voc

  ตอบลบ
 30. VOC อยู่ไกล้ตัวจริงพึ่งรู้ว่าควันบุหรี่มันก็มีสงสัยต้องเลิกสูบแล้วเรา

  ตอบลบ