วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

สร้างความสำเร็จในการทำงาน….ด้วยตัวคุณเอง

By Samเชื่อว่าเมื่อคนทุกคนก้าวเข้าสู่ช่วงวัยของการทำงานแล้ว..แต่ละคนย่อมมีความต้องการและความคาดหวังให้งานของตนประสบผลสำเร็จ โดยจะมีแนวทางและวิธีการในการสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงานที่แตกต่างกันไป บางคนชอบเอาใจและหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจจากหัวหน้างาน เพราะคิดว่าหัวหน้างานสามารถสนับสนุนความสำเร็จที่เกิดขึ้นให้กับตนเองได้ แต่บางคนประสบความสำเร็จได้จากการสนับสนุนของทีมงานโดยพยายามทำทุกวิถีทางให้สมาชิกในทีมรักใคร่..เพื่อว่าจะได้สนับสนุนให้ตนเองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่มุ่งหวังไว้ สำหรับบางคนเชื่อไสยศาสตร์ อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย… และก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนที่มีความต้องการและความมุ่งหวังที่จะให้หน้าที่การงานของตนประสบความสำเร็จด้วยความสามารถและฝีมือของตัวเอง


ความสำเร็จด้วยฝีมือของเราเองจะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต ดังนั้นในส่วนนี้จึงขอนำเสนอเทคนิคและวิธีการเพื่อการสร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยตัวคุณเองตามหลักการง่าย ๆ ของ “D-E-V-E-L-O-P“ ดังนี้

D Development ไม่หยุดยั้งการพัฒนา
E Endurance มุ่งเน้นความอดทน
V Versatile หลากหลายความสามารถ
E Energetic กระตือรือร้นอยู่เสมอ
L Love รักงานที่ทำ
O Organizing จัดการเป็นเลิศ
P Positive Thinking คิดแต่ทางบวก

D evelopment : ไม่หยุดยั้งการพัฒนา ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้จะต้องเป็นคนที่มีหัวใจของการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกลักษณะ พฤติกรรม หรือแม้แต่วิธีการทำงาน โดยต้องเป็นผู้ที่มีการสำรวจและประเมินความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา คอยตรวสอบว่าเรามีจุดแข็งและจุดบกพร่องในด้านใดบ้างและพยายามที่จะหาทางพัฒนาจุดแข็งและปรับปรุงจุดบกพร่องของตนให้ดีขึ้น เช่น ถ้าไม่เก่งภาอังกฤษ..ซึ่งจำเป็นต้องนำมาใช้ในการทำงาน..ก็ควรขวนขวายหาโอกาสที่จะเรียนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังต้องเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับวิธีการหรือขั้นตอนการทำงานแบบเดิม ๆ โดยควรจะหาเทคนิคและแนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ

E ndurance : มุ่งเน้นความอดทน ความอดทนเป็นพลังของความสำเร็จ…อดทนต่อคำพูด อดทนต่อพฤติกรรมการดูหมิ่นหรือสบประมาท อดทนต่อความเครียดในการทำงาน…คนบางคนลาออกจากที่ทำงานเพราะเจอหัวหน้างานพูดจารุนแรง หรือเพียงแค่ถูกต่อว่าต่อหน้าที่ประชุมเท่านั้น…คุณรู้ไหมว่าการลาออกจากงานบ่อย ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะเวลาคุณไปสมัครงานที่ไหนเค้าอาจจะมองว่าคุณเป็นคนไม่มีความอดทนเลยก็เป็นได้ (เสียประวัติการทำงานของคุณเอง) หากคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือไม่ปรารถนา ขอเพียงแต่ให้คุณมีความอดทนและอดกลั้นเข้าไว้ แล้วคุณจะสามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้สำเร็จ

V ersatile : หลากหลายความสามารถ หลาย ๆ องค์กรย่อมต้องการคนที่มีความรู้ และความสามารถให้เข้ามาพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น…ขอให้ลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัท คุณอยากได้คนที่สามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง หรือ ทำได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง…แน่นอนคุณคงต้องการได้คนที่มีความสามารถทำงานได้หลากหลาย ไม่ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ…ซึ่งบางคนที่หลีกเลี่ยงงาน กลัวว่าจะต้องทำงานมากกว่าคนอื่น ไม่อยากให้ใครเอาเปรียบ ไม่เคยอาสาที่จะทำงานนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ…แน่นอนว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีทางที่จะได้รับความก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิตการทำงานได้เลย…ดีไม่ดีกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลุ่มคนแรกที่ถูกพิจารณาให้ Lay Off ก่อนก็เป็นได้ (หากองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะการเงินที่ถดถอย)

E nergetic : กระตือรือร้นอยู่เสมอ ความสำเร็จต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้นได้ถ้าคุณมีความกระตือรือร้น และมีความตื่นตัวที่จะแสวงความรู้ใหม่ ๆ การรับฟังข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ประสบผลสำเร็จ โดยส่วนใหญ่คนที่มีความกระตือรือร้นจะเป็นคนที่ชอบลองผิดลองถูก มาทำงานก่อนเวลาเสมอเพื่อหาโอกาสค้นคว้าข้อมูลและหาความรู้เพิ่มเติม พยายามที่จะให้งานเสร็จก่อนหรือตรงตามเวลาที่กำหนด ซึ่งแตกต่างจากคนที่ขาดความกระตือรือร้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่อยากให้วันทำงานมาถึง รอคอยเวลาเลิกงานหรือเสร็จสิ้นสัปดาห์การทำงาน ทำงานเฉื่อย ไม่สนใจรับฟังข้อมูลข่าวสารใด ๆ เลย ขอเพียงให้งานของตนเองเสร็จเท่านั้นเพื่อที่จะได้กลับบ้านหรือไปที่ไหน ๆ ตามที่ใจปรารถนา….ซึ่งทำนายได้เลยว่า บุคคลเหล่านั้นไม่มีทางหรือมีโอกาสน้อยมากในการได้รับความสำเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน

L ove : รักงานที่ทำ ขอให้ตระหนักไว้เสมอว่า “คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่เราสามารถเลือกที่จะรักงานที่ทำอยู่ได้” พบว่าในยุคสมัยนี้การเลือกงานที่รักมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าการที่จะเลือกรักงานที่ทำ ดังนั้น “หากคุณไม่สามารถเลือกงานที่รักได้ คุณก็ควรเลือกที่จะรักงานที่คุณทำ” เพราะความรู้สึกนี้เองจะส่งผลให้คุณมีความสุขกับงานของคุณ..ขอให้คุณลองถามตัวเองว่าคุณรักงานที่ทำอยู่หรือไม่ แล้วคุณมีพฤติกรรมอย่างไรหากคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่รักงานที่ทำอยู่เลย และผลงานที่เกิดขึ้นของคุณเป็นอย่างไรบ้าง..บางคนเบื่อหน่ายกับชีวิต..ทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม…ไม่มีเป้าหมายในการทำงาน ซึ่งย่อมแน่นอนว่าคุณคงไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณเลย…พื้นฐานของความสำเร็จอยู่ที่ความรักในสิ่งนั้น เมื่อคุณมีความรัก คุณจะมีความสุขกับงานที่ทำ ซึ่งจะทำให้คุณพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของงานที่ทำอยู่ตลอดเวลา และนั่นจะส่งผลให้คุณรู้จักวางแผนชีวิตและเป้าหมายความสำเร็จในการทำงานของคุณ

O rganizing : จัดการเป็นเลิศ การจัดการงานที่ดี จะทำให้คุณรู้ว่าควรจะทำอะไรก่อนและหลังบ้าง สามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ การจัดการจะเป็นสิ่งผลักดันให้คุณต้องวางแผนและเป้าหมายการทำงานอยู่เสมอ ทั้งนี้คุณเคยสำรวจตัวเองบ้างหรือไม่ว่า คุณมีความสับสนและไม่สามารถทำงานได้เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้..ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าคุณขาดประสิทธิภาพในการจัดการงานของคุณ คุณไม่สามารถบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีให้เกิดประสิทธิผลได้

Positive Thinking : คิดแต่ทางบวก ความคิดทางบวกจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้คุณมองโลกในแง่ดี มีกำลังใจและพลังที่จะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ คนที่มีความคิดทางบวกจะเป็นคนที่สนุกและมีความสุขกับงานที่ทำ แสวงหาโอกาสที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นอยู่เสมอ…สำหรับผู้ที่มีความคิดในด้านลบอยู่ตลอดเวลา จะเป็นผู้ที่หมกมุ่นอยู่แต่กับปัญหา ชอบโทษตัวเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ ขาดความคิดที่จะพัฒนาตนเองและงานที่ทำ…ในที่สุดผลงานที่ได้รับย่อมขาด ประสิทธิภาพ

ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน คุณควรประยุกต์ใช้หลักของการ “D-E-V-E-L-O-P“ (ไม่หยุดยั้งการพัฒนา มุ่งเน้นความอดทน หลากหลายความสามารถ กระตือรือร้นอยู่เสมอ รักงานที่ทำ จัดการเป็นเลิศ คิดแต่ทางบวก) กล่าวโดยรวมก็คือ พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในด้านความคิด ความรู้ จิตใจ และการกระทำของตัวคุณ และนั่นเองจะส่งผลให้คุณมีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างที่ตั้งใจและมุ่งหวังไว้

38 ความคิดเห็น:

 1. เป็นบทความที่เป็นจริงของคนทำงาน การนำเอาความรู้ในด้านการบริหารมาใช้ในด้านต่างๆบ้างเป็นสิ่งที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น การวางเเผนงาน การคิดในทางบวก การทำงานเป็นทีม ลักษณะการเป็นผู้นำ เป็นต้น
  DEVELOP“
  D Development ไม่หยุดยั้งการพัฒนา
  E Endurance มุ่งเน้นความอดทน
  V Versatile หลากหลายความสามารถ
  E Energetic กระตือรือร้นอยู่เสมอ
  L Love รักงานที่ทำ
  O Organizing จัดการเป็นเลิศ
  P Positive Thinking คิดแต่ทางบวก

  ตอบลบ
 2. (ไม่หยุดยั้งการพัฒนา มุ่งเน้นความอดทน หลากหลายความสามารถ กระตือรือร้นอยู่เสมอ รักงานที่ทำ จัดการเป็นเลิศ คิดแต่ทางบวก)

  มันเยี่ยมไปเลยครับ !

  ตอบลบ
 3. D Development ไม่หยุดยั้งการพัฒนา
  E Endurance มุ่งเน้นความอดทน
  V Versatile หลากหลายความสามารถ
  E Energetic กระตือรือร้นอยู่เสมอ
  L Love รักงานที่ทำ
  O Organizing จัดการเป็นเลิศ
  P Positive Thinking คิดแต่ทางบวก
  กุญแจสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานของเราครับพี่น้องชาว Solvay ขอบคุณจารย์แซมหลายเด้อ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เขินน่ะเนี่ย จุ๊ บุ จุ๊ บุ

   ลบ
 4. จะพยายามทำ “D-E-V-E-L-O-P“ ให้ครบทุกข้อนะครับ จะได้ประสบความสำเร็จกับเค้ามั่ง

  ตอบลบ
 5. เทคนิคและวิธีการของ “D-E-V-E-L-O-P“ มันช่างสุดยอดจริงๆครับ ถ้าทำได้ทุกข้อ..การปรับตำแหน่งก็อยู่แค่เอื้อมครับ

  ตอบลบ
 6. คนเราถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและสนุกกับงานที่ทำก็จะทำให้เรามีความสุขกับมันแต่ถ้าเรามองว่ามันน่าเบื่อเราก็จะไม่มีความสุขและไม่อยากจะพัฒนาความรู้ความสามารถของเราให้ดีขึ้นได้

  ตอบลบ
 7. มาอีกแร้วววววววววววววววววววววววว.....ครับท่าน กับบทความคุณภาพ เป็นสิ่งกระตุ้นเป็นแรงจูงใจให้พวกเรา มีความพยายามที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้มากเรยครับ...พี่น้องงงงง

  ตอบลบ
 8. คนทางฝุ่น5 มีนาคม 2557 12:11

  คนเราทุกคนล้วนมี D-E-V-E-L-O-P อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว แต่ทะว่า เราจะเอามันออกมาใช้ตอนไหน เวลาใดเท่านั้นเอง ความสำเร็จทุกอย่างที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าตั้งใจหรือไม่และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ เพื่อนร่วมงาน สถานที่ทำงาน และตัวท่านเองว่าจะดีมากน้อยแค่ไหนกับการที่จะตั้งใจทำมันขึ้นมา

  ตอบลบ
 9. อาร์ท_พชร5 มีนาคม 2557 12:15

  D Development ไม่หยุดยั้งการพัฒนา
  E Endurance มุ่งเน้นความอดทน
  V Versatile หลากหลายความสามารถ
  E Energetic กระตือรือร้นอยู่เสมอ
  L Love รักงานที่ทำ
  O Organizing จัดการเป็นเลิศ
  P Positive Thinking คิดแต่ทางบวก
  แค่คิดจะเริ่มทำตามทุกตัวอักษร ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลนะผมว่า

  ตอบลบ
 10. เราเป็นทีมงานที่ทำงานแบบสร้างสรร มีศิลปะในการทำงาน พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเชิงนวัตกรรม ทำงานในบรรยากาศแบบพี่น้อง พูดคุยกันได้อย่างเปิดเผย
  มีจริยธรรมในการทำงาน ทำงานแบบโปร่งใส ตรงไปตรงมา
  มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม ในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ คุณภาพ ทำงานเป็นทีมงานที่เกื้อกูลกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เสริมสร้างการเติบโตด้านองค์ความรู้และทักษะต่างๆไปด้วยกัน

  ตอบลบ
 11. มิตรเฮดเดอร์ไฮเปอร์เรดซิ่ง6 มีนาคม 2557 11:19

  สิ่งที่ทำได้ดีในการทำงานให้ประสบณ์ความสำเร็จ คือ การพัฒนาตนเองอย่างเสมอ ไม่รู้ให้ถาม อย่าคิดไปเอง มาทำงานมีความสุขกับงาน และกับบ้านอย่างปลอดภัย

  ตอบลบ
 12. L Love ชอบครับข้อนี้ เพราะผมคิดว่าถ้าเราใครเราก็จะทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่ ดังนั้นถ้าเราลองรักงานดูซิผมคิดว่าเราก็คงต้องทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่แน่นอน และงานที่เราทำนั้นมันจะออกมาอย่างมีคุณภาพแน่นอนครับ

  ตอบลบ
 13. ข้อนี้สำคัญมากที่สุดPositive Thinking : คิดแต่ทางบวก ความคิดทางบวกจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้คุณมองโลกในแง่ดี มีกำลังใจและพลังที่จะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ คนที่มีความคิดทางบวกจะเป็นคนที่สนุกและมีความสุขกับงานที่ทำ แสวงหาโอกาสที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นอยู่เสมอ…สำหรับผู้ที่มีความคิดในด้านลบอยู่ตลอดเวลา จะเป็นผู้ที่หมกมุ่นอยู่แต่กับปัญหา ชอบโทษตัวเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ ขาดความคิดที่จะพัฒนาตนเองและงานที่ทำ…ในที่สุดผลงานที่ได้รับย่อมขาด ประสิทธิภาพ
  เมื่อเราขาดข้อนี้ทุกอย่างก็จะไม่ดีมองอะไรก็ไม่ดีครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เห็นด้วยกับ Tee เป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเริมต้นความคิดในทางบวกแล้วการพัฒนาในหัวข้ออื่นก็จะไหลลื่น

   ลบ
 14. ชอบประโยคนี้มากครับ "ความสำเร็จด้วยฝีมือของเราเองจะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต"เรื่องที่พี่แซมได้เสนอมานั้น ได้อ่านแล้วรู้สึกถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ความสำเสร็จที่จะเกิดขึ้น การพัฒนาของที่จะเกิดขึ้นควรเริ่มจากตัวเราเองเป็นอันดับแรกจริงๆครับ และสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือสิ่งที่เราได้ทำนี่แหละครับ

  ตอบลบ
 15. D Development ไม่หยุดยั้งการพัฒนา
  E Endurance มุ่งเน้นความอดทน
  V Versatile หลากหลายความสามารถ
  E Energetic กระตือรือร้นอยู่เสมอ
  L Love รักงานที่ทำ
  O Organizing จัดการเป็นเลิศ
  P Positive Thinking คิดแต่ทางบวก

  ตัวอักษรเหล่านี้สามารถนำไปสอนลูกหรือเพื่อนร่วมอาชีพเราได้ดีเลยครับ มันเยี่ยมจริงๆ

  ตอบลบ
 16. ทุกคนก็คงอยากทำให้ได้ทุกข้อแต่ต้องมีข้อใดข้อนึงที่ชอบที่สุด โดยผมนั้นชอบ "L" รักในการทำงาน ถ้าไม่รักงานที่ทำหรือในสายงานอาชีพนี้ก็คงไม่ได้เจอทุกคน อาจจะเป็นความโชคดี ก็เป็นด้ายยยย

  ตอบลบ
 17. การที่เราคิดบวกทำให้เราได้แต่สิ่งดีดีกลับมาในชีวตนะครับ คนที่ยังไม่เริ่ม ลองหัตทำดูนะครับ แลัวสิ่งดีดีจะตามมา

  ตอบลบ
 18. ลำดับแรกต้องมีทัศนคติต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากจะเป็นสิ่งแรกในการทำงานถ้าเรามีทัศนคติเชิงลบเราก็จะทำงานไม่มีความสุข

  ตอบลบ
 19. การปฎิบัติตามกฎระเบียบที่องค์กรตั้งไว้อย่างเคร่งครัด อย่างถูกต้องตามเเบบบแผนเป็นการช่วยฝึกความรับผิดชอบไปในตัว

  ตอบลบ
 20. ถ้าพวกเราทำได้ทุกหัวข้อ การพัฒนาการทำงานของตัวเราจะมีอนาคตการทำงานสูงอนานตไกลมากยิ่งทั้งหน้าที่การงาน

  ตอบลบ
 21. ท่านอ๋อง18 มีนาคม 2557 00:37

  ...กระตือรือร้น หมั่นฝึกพัตนาตัวเอง คิดบวกอยู่เสมอๆ เท่านี้ตัวเราเองก็ก้าวหน้าขึ้นมาอีกก้าวแล้วครับ

  ตอบลบ
 22. การพัฒนาต่างๆนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลัก ถ้าเราสามารถทำทั้งหมดได้ ผู้ที่ได้รับประประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวเราเองละครับ

  ตอบลบ
 23. จากการที่ผมศึกษาเรื่องพยาธิ มาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในร่างกายเราที่ค่อนข้างน่ากลัวมากเพราะบางชนิดสามารถทำให้เราเสียชีวิตได้และบางชนิดสามารถไปได้ทุกที่ของร่างกายส่วนที่ชอบกินสุกๆดิบๆก็หมั่นถ่ายพยาธิหน่อยนะครับ

  ตอบลบ
 24. แค่เราคิดบวกแล้วอ่นหนังสือต่างๆที่ให้ความรู้และติดตามสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตให้มากๆก็สามารถพัฒนาตัวเองแบบง่ายๆได้แล้วครับ

  ตอบลบ
 25. คิดบวกไว้ จะทำให้เรามีกำลังใจและสนุกมีพลังในการทำงาน...

  ตอบลบ
 26. การวางแผนการทำงานจะช่วยให้งานราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งยังประหยัดเวลาในการทำงานได้ครับ

  ตอบลบ
 27. การประยุกต์ใช้หลักของการ “D-E-V-E-L-O-P“ ไม่หยุดยั้งการพัฒนา มุ่งเน้นความอดทน หลากหลายความสามารถ กระตือรือร้นอยู่เสมอ รักงานที่ทำ จัดการเป็นเลิศ คิดแต่ทางบวก เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากครับ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยตรง ในหลายๆด้าน เช่น การทำประโยชน์ให้สังคม ครับ

  ตอบลบ
 28. LOVE DEP.รักแผนก อ้อ....ไม่ใช่สิเป็นแนวทางในการพัฒนาให้สำเร็จ ดีมากๆครับเทคนิคและวิธีการเพื่อการสร้างความสำเร็จในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าของเรา

  ตอบลบ
 29. บทความนี้อสจนำพาเราไปสู่ความสำเร็จถ้าทำตาม “D-E-V-E-L-O-P“ ตามบทความีท่แซมกล่าว

  ตอบลบ
 30. การทำงานทุกอย่างให้สำเร็จต้องมีเป้าหมายซึ่งเนื้อความที่พี่เเซมนำมาบอกกล่าวมีประโยชน์มากคับและจะเป็นแนวทางก้าวไปสู่ความสำเร็จ

  ตอบลบ
 31. ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ต้องไม่หยุดยั้งการพัฒนา มุ่งเน้นความอดทน หลากหลายความสามารถ กระตือรือร้นอยู่เสมอ รักงานที่ทำ จัดการเป็นเลิศ คิดแต่ทางบวก
  อันนี้ถูกต้องอย่างมากเลย

  ตอบลบ
 32. แบงค์ บ้านฉาง4 เมษายน 2557 02:55

  เยี่ยมไปเลยคับปีนี้เราจะมุ่งสู่ความสำเร็จกัน

  ตอบลบ
 33. หากตั้งเป้าหมายไว้ไกล แต่ไม่เตรียมสภาพให้พร้อมก็เหมือนกับการนำเรือเก่าหรือผุไปออกทะเล เมื่อเจอคลื่นลมเรือก็แตกหรือล่มได้ เพราะฉะนั้นก็ก่อนที่จะสอบก็เทรนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ

  ตอบลบ
 34. คล้ายวัฒนธรรมองค์กรของเราเลย

  ตอบลบ
 35. D Development ไม่หยุดยั้งการพัฒนา
  E Endurance มุ่งเน้นความอดทน
  V Versatile หลากหลายความสามารถ
  E Energetic กระตือรือร้นอยู่เสมอ
  L Love รักงานที่ทำ
  O Organizing จัดการเป็นเลิศ
  P Positive Thinking คิดแต่ทางบวก
  สำหรับใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองในธุรกิจส่วนตัวสามารถนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นแรงผลักดันและพัฒนาตนเองได้ครับ

  ตอบลบ
 36. ผมชอบตัว L เป็นพิเศษครับ ถ้าเรารักที่เราทำแล้ว สิ่งอื่นก็จะเรียนรู้ได้ไม่ยากครับ

  ตอบลบ