วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ความลับของการเอาชนะใจตนเอง

By Tee
ความลับของการเอาชนะใจตนเอง ในแต่ละวันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องเอาชนะใจตนเองอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเรื่องง่ายๆ ตั้งแต่การสลัดผ้าห่มนุ่มๆ ออกจากตัวแล้วตื่นขึ้นมาทำงานแต่เช้า การพยายามไม่กินอาหารหวานๆ มันๆ ที่อร่อยนักอร่อยหนา ไปจนถึงเรื่องยากๆ อย่างการทำงานให้เสร็จตามที่ตั้งใจไว้ หรือการพยายามไปออกกำลังกายให้ได้ทุกวันขึ้นชื่อว่าเป็นการเอาชนะใจตนเองแล้ว ย่อมต้องอาศัยพลังใจที่เข้มแข็งและความเสมอต้นเสมอปลายเป็นคู่ต่อสู้ เพื่อไม่ให้เกิดการเริ่มต้นด้วยการตั้งใจเกินร้อย แต่กลับตกม้าตายในตอนท้ายปัญหาใหญ่ก็คือ แล้วเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถเอาชนะใจตนเองได้ตลอดรอดฝั่ง และนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ


ผู้หญิงเอาชนะใจตนเองได้ดีกว่าผู้ชาย

นอกจากปัจจัยที่กล่าวแล้ว ความสามารถในการเอาชนะใจยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเพศด้วย โดยทั่วไปเรามักกล่าวกันว่า ผู้ชายมักจะมีความสามารถในการเอาชนะใจตนเองน้อยกว่าผู้หญิง แต่หารู้ไม่ว่า แท้ที่จริงแล้วในทางชีววิทยา ความแตกต่างนี้จะมีผลก็เพียงในช่วง ๔ ปีแรกของชีวิตเท่านั้น แต่เหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าผู้หญิงมีความสามารถในการเอาชนะใจตนเองได้มากกว่าผู้ชายนั้น น่าจะมาจากปัจจัยทางสังคมที่มักจะเรียกร้องให้ผู้หญิงมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งรอบข้างมากกว่าผู้ชาย ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสฝึกฝนความอดทนในการเอาชนะใจตัวเองมากกว่าผู้ชาย ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่ฝ่ายชายมักจะเป็นเพศที่มีปัญหาสุขภาพอันเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองมากกว่า อาทิ การควบคุมอารมณ์โกรธ การมีพฤติกรรมก้าวร้าวและต่อต้านสังคม การใช้สารเสพติด และการเป็นโรคสมาธิสั้น ซึ่งมักจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ๒-๓ เท่า

 การเอาชนะใจตนเอง คือการมี “ศีล” อันประเสริฐ

ในทางพุทธศาสนา ท่านปัญญานันทภิกขุ แห่งวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการเอาชนะใจตนเองไว้ดังนี้

“การควบคุมตัวเองนั้นมันหนักเหนื่อยในชั้นต้น ความจริงสบายปลายมือ แต่ว่าคนเราขาดความอดทน จึงไม่สามารถจะควบคุมตัวเองไว้ได้ เรามีแต่เรื่องการตามใจตัวเอง การปล่อยไปตามอารมณ์ ปล่อยไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อม แต่ไม่เคยกำราบปราบปรามตัวเอง จึงยากแก่การที่จะควบคุมตัวเอง

“แต่ถ้าหากเราคุมบ่อยๆ ประพฤติจนเป็นนิสัย สิ่งใดที่ทำจนเป็นปกติ มันก็เป็นศีลสำหรับบุคคลนั้น เพราะศีลนั้นเขาแปลว่า “ปกติ” ก็ได้ เช่นว่าเราตื่นเช้าเป็นปกติ ก็เรียกว่ามีศีลของคนตื่นเช้า เราทำอะไรๆ เป็นปกติ ก็เรียกว่ามีศีลในรูปนั้น

“คนเราบังคับตัวเองได้มากเท่าใด ยิ่งเป็นผู้ประเสริฐมากเท่านั้น คนที่ประเสริฐคือคนที่บังคับตัวเองได้ ถ้าบังคับตัวเองไม่ได้ก็มีประเสริฐอะไร ความใหญ่ของคนมันอยู่ที่การบังคับตัวเอง ถ้าไม่รู้จักบังคับตัวเอง เขาตั้งให้ใหญ่เท่าใด มันก็ใหญ่ไม่ได้เรื่องนั่นแหละ สำคัญมันอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกบังคับตัวเองไว้ เหนี่ยวรั้งไว้” 

วิธีสร้างพลังใจในการเอาชนะใจตนเอง

แม้จะรู้ว่าการเอาชนะใจตนเองได้เป็นเรื่องดี แต่หากคุณยังไม่รู้จักเทคนิคหรือวิธีการใดที่จะช่วยให้คุณเอาชนะใจตนเองได้ง่ายขึ้น ลองฟังคำแนะนำของนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ดังนี้

• รักษาพลังใจของตนเองไว้ ให้คิดว่าพลังใจในตัวเราเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ต้องงัดเอามาใช้กับเรื่องสำคัญๆ เท่านั้น

• วางแผน ให้ชัดเจนในเรื่องที่เราอยากทำให้สำเร็จ โดยลงรายละเอียดว่าจะทำอย่างไร ทำเมื่อไร และที่ไหน

• ฟื้นฟูพลังใจ ยามที่กำลังใจเริ่มอ่อนล้าให้หาตัวช่วย เช่น กินขนมเติมพลังยามขับเคี่ยวกับการทำงานให้เสร็จทันเวลา หรือหาเพื่อนดีๆสักคนไว้คอยให้กำลังใจยามท้อแท้

• ฝึกใจให้แกร่ง นักกีฬายังต้องฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ การสร้างพลังใจก็ต้องอาศัยการฝึกอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน

• ทำให้เป็นนิสัย ทำจนรู้สึกไม่ต้องบังคับ แล้วความสำเร็จจะขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ

• สร้างความหมายพิเศษ แทนที่จะมองว่าการเอาชนะใจตนเองเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ลองตั้งเป้าให้การเอาชนะใจตนเองเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตเป็นพิเศษ ด้วยการนับข้อดีว่าเมื่อทำแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อะไรตามมาบ้าง

• คิดบวก มองไปที่เป้าหมายด้วยความคิดเชิงบวก เช่น คิดว่า “เราต้องชนะ” แทนที่จะคิดเกรงกลัวต่อความพ่ายแพ้ที่ยังมาไม่ถึง

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า การเอาชนะใจตนเองเป็นความสำเร็จแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและจะกลายเป็นฐานนำไปสู่ความสำเร็จอื่นๆ ในชีวิตของคุณอีกมากมาย หากคุณเอาชนะใจตนเองได้แล้ว ไม่ว่าเรื่องไหน ๆ คุณก็ย่อมทำให้สำเร็จได้ทั้งนั้นขอให้เรามาเริ่มสร้างความสำเร็จให้ชีวิตตั้งแต่วันนี้ ด้วยการเอาชนะใจตนเองในเรื่องเล็กๆ แล้วค่อยขยับไปสู่เรื่องที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ กันเถอะ

33 ความคิดเห็น:

 1. “เมื่อต้องทำสิ่งใด จงทำดวยความเบิกบานยินดี”
  “เมื่อจะปฏิเสธ ก็จงกล่าวปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง อย่าให้คลุมเครือ”
  “จงกระทำสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นเค้าจะคิดอย่างไร”
  “ความเฉื่อยชาเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ”
  “อดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำทำนาย แต่ขึ้นอยู่กับตัวเรา”
  “รักคนที่ไม่น่ารัก”
  “ไม่มีชัยชนะครั้งไหน จะยิ่งใหญ่ไปกว่า ชนะใจตัวเอง”

  ตอบลบ
 2. ยังมีการต่อสู้อีกอย่างหนึ่ง เป็นการต่อสู้กับศัตรูภายใน กล่าวคือต้องรบกับกิเลสและสิ่งยั่วยวนต่าง ๆ ที่จะมาดึงเราไปในทางหายนะ ในทางชั่ว ทางต่ำ การต่อสู้ชนิดนี้ไม่ต้องใช้กำลังกาย แต่ต้องอาศัยกำลังใจเป็นอย่างมาก ถ้าผู้ใดมีกำลังใจอ่อนก็อาจยอมแพ้แก่อำนาจฝ่ายต่ำได้ง่าย ในที่สุดก็จะกลายเป็นที่สังคมรังเกียจ ถูกประณามว่าเป็นคนไม่ดี

  ตอบลบ
 3. ผมขอยกคำกล่าวของ หลวงวิจิตรวาทการ เป็นคติชีวิตไว้ว่า “…ในกระแสน้ำเชี่ยว ปลาย่อมจะว่ายทวนน้ำ ปลาที่ลอยตามน้ำ ก็มีแต่ปลาตาย มนุษย์ต้องต่อสู้กับอุปสรรค เหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำ ผู้ที่ปล่อยโชคชะตาไปตามเหตุการณ์ ก็เหมือคนที่ตายแล้ว…” และ มนุษย์จะสูงขึ้น ก็เพราะการต่อสู้กับอุปสรรค
  เพราะฉะนั้น จึงต้องพยายามเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำให้ได้ จักได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะตนเองอันนับเป็นความชนะที่ประเสริฐแท้

  ตอบลบ
 4. 1.ชีวิตก้าวหน้า และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือกิจการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือที่ได้กำหนดไว้
  2.รู้จักปฏิเสธในสิ่งที่จะนำเราไปสู่อันตราย หรือการสูญเสีย
  3.เลือกที่จะปฏิบัติสิ่งที่ดี ๆ เพื่อความก้าวหน้าของตัวเรา และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นด้วย
  4.ทำให้เรามีความเพียรทนมากขึ้น เป็นที่ยอมรับของคนอื่น
  5.มีความสุข สมหวัง ความยินดี

  ตอบลบ
 5. “ไม่มีชัยชนะครั้งไหน จะยิ่งใหญ่ไปกว่า ชนะใจตัวเอง'' โทษของการไม่รู้จักเอาชนะใจตนเอง
  1.ชีวิตไม่ก้าวหน้า ไม่ประสบความสำเร็จ
  2.ยอมให้สิ่งไม่ดีครอบงำ หรือนำเราไป ซึ่งอาจนำพาไปสู่ ความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน
  3.เป็นคนไม่สู้ ยอมแพ้ต่ออุปสรรค และความยากลำบากอย่างง่ายดาย
  4.ไม่รู้จักอดทน ไม่มีความเพียรพยายาม และไม่เป็นที่เชื่อถือและไม่เป็นที่ยอมรับของคนอื่น
  5.ชีวิตไม่มีความสุข

  ตอบลบ
 6. คิดบวก มองไปที่เป้าหมายด้วยความคิดเชิงบวก ประโยคนี้ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรืการใช้ชีวิตประจำวัน ถ้าเราคิดบวก ประสบณ์ความสำเร็จแน่นอนครับ

  ตอบลบ
 7. คนททางฝุ่น21 มิถุนายน 2557 03:37

  ชนะใจตัวเองนั้นไม่อยากแค่เราคิดตั้งเป้าหมายว่าต้องการอะไร มากน้อยแค่ไหน แล้วเราทำมันได้โดยที่เราเป็นคนลงมือทำเอง แค่นี้ก็ชนะใจตนเองแล้ว แต่ต้องอยู่ในความพอดี พองาม

  ตอบลบ
 8. การเอาชนะใจตัวเองนั้นเป็นเรื่องยากครับ แต่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ การทำให้เป็นนิสัย พร้อมกับเอาใจกดความคิดไว้เพราะความคิดจะทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมาย

  ตอบลบ
 9. เอาชนะใจตัวเอง อับดับแรกต้องฟื้นฟูพลังใจก่อนนะ แล้วฝึกใจให้แกร่ง

  ตอบลบ
 10. การชนะใจตนเอง สิ่งที่เป็นตัวหลักสำคัญคือ ความพยายาม เรานับเป็นคุณสมบัติอันแรกที่ต้องปลูกฝังให้มีในตนเองเราควรมีสติระลึกและ เตือนตนให้มีความเพียรทำกิจอย่างสม่ำเสมอ อย่าเพียงแต่ทำ แล้ว เลิก แต่ควรฝึกตนเองให้ทำสิ่งที่ดี พฤติกรรมที่ถูกต้อง เป็นประจำ เพื่อให้เกิดเป็นนิสัย และ เราจะทำได้เอง โดยอัตโนมัติ

  ตอบลบ
 11. การเอาชนะใจตนเองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝืนใจตนเองให้พ้นจากความเกียจคร้าน อ่อนแอ ท้อถอย ผลัดวันประกันพรุ่ง ซึ่งเป็นแนวทางอันดับแรกที่สำคัญสำหรับการเอาชนะใจตนเองได้

  ตอบลบ
 12. สำหรับหัวข้อที่ที่ชื่นชอบที่สุดคือ "คิดบวก มองไปที่เป้าหมายด้วยความคิดเชิงบวก เช่น คิดว่า “เราต้องชนะ” แทนที่จะคิดเกรงกลัวต่อความพ่ายแพ้ที่ยังมาไม่ถึง" การที่เราคิดบวก จะทำให้เรามองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ และทำให้ความรู้สึกในด้านต่างๆดีขึ้นด้วย ส่งผลต่อการทำงานที่ราบรื่น!!

  ตอบลบ
 13. การคิดในเชิงบวก เป็นสิ่งท่ีดีทำให้เรามองไปท่ีเป้าหมาย โดยไม่กลัวอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นการที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้เราต้องอาศัยเวลาในการปรับตัว แต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะมีความสุขกับสิ่งๆนั้น

  ตอบลบ
 14. ทำให้เป็นนิสัย จนเรามีความรู้สึกว่าไม่บังคับตัวเราเอง แล้วเราก็จะรู้ว่าอุปสรรคต่างๆที่เคยยึดติดนั้น ไม่ใช้ตัวปัญหาแน่นนอน แล้วเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราคิด ความสำเร็จก็อย่ไม่ห่างจากเรา

  ตอบลบ
 15. ศั ต รู ที่ แ ท้ จ ริ ง คื อ ตั ว เ ร า เ อ ง !!

  ตอบลบ
 16. ถูกต้องครับเร ถ้าเราทุกคนข้ามผ่านจุดนั้นไปได้นะ สุดยอดครับ เอาชนะตัวเองให้ได้นะครับทุกคน

  ตอบลบ
 17. ต้องคิดว่าตนเองทำได้................ก็จะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น.......เอาชนะความกลัวในตัวเราให้ได้

  ตอบลบ
 18. โอ๊ด กะ ดี30 มิถุนายน 2557 22:51

  ทำให้จนเปนนิสัย...................จนจิตใจไม่ต้องฝืน.........สุดยอดละครับคำนี้

  ตอบลบ
 19. รัก โลภ โกรธ หลง ล้วนเป็นอุปสรรค ควรพยายามเอาชนะสิ่งเหล่านี้ให้ได้ แล้วคิดว่าจะสามารถเอาชนะใจตนเองได้

  ตอบลบ
 20. - ผู้เรียนรู้จักปฏิเสธตัวเอง จากความอยากที่เกิดขึ้นภายในใจ
  - ผู้เรียนสามารถเลือกทำในสิ่งที่ถูก ต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจ
  - ปลูกฝังให้มีความเพียรทน มีความมุมานะในการทำงาน หรือกิจการต่าง ๆ
  - ให้มีความพยายามที่จะเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวเรา จนเกิดเป็นนิสัย

  ตอบลบ
 21. ดังพระพุทธเจ้าว่าใว้ คนเราสิ่งที่บังคับยากที่สุดคือจิตใจ ถ้ารู้จักควบคุมเเละพัฒนาจิตใจไปในทางที่ชอบ เเละถูกต้องเเละหนักเเน่นเเล้วเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

  ตอบลบ
 22. ไม่มีสิ่งใดยากเกินการเอาชนะใจตน ถ้าเราผ่านพ้นจุดนั้นไปได้เราก้อจะพบแต่สิ่งที่เรานั้นมุ่งหวัง

  ตอบลบ
 23. มิตรเฮดเดอร์ไอเปอร์เรดซิ่ง8 กรกฎาคม 2557 23:44

  ตนเตือนตน จงเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยประสบณ์การของตัวเองและก้าวไปอย่างมั่นคง

  ตอบลบ
 24. การจะเอาชนะใจตัวก็ต้องต้องมีจุดมุ่งหมายและต้องพยามยามทำให้ได้

  ตอบลบ
 25. ถ้าเรามีจิตใจที่แน่วแน่ มั่นคง มีสมาธิ ค่อยๆทำไปผมเชื่อว่าเราเอาชนะใจตนเองได้แน่ๆครับ

  ตอบลบ
 26. ประจันหน้ากับสิ่งที่จะเจอ กล้ากับสิ่งที่จะทำ สติมาปัญญาเกิด แต่นี้ก็ชนะใจตัวเองแล้วครับ

  ตอบลบ
 27. คนเราการเอาชนะอะไรก็ไม่เท่าการเอาชนะใจตัวเองถ้าเราเอาชนะใจตัวเองได้ก็เท่ากับเราเอาได้ชนะทุกอย่าง

  ตอบลบ
 28. ถ้าเราสามารถชนะใจตนเองได้ก็สามารถบอกได้ว่าเราประสบผลสำเร็จแล้ว

  ตอบลบ
 29. สิ่งที่นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันก็คือการจัดการกับความหิวครับ เวลาดึกๆ มักจะหิว สู้กับความหิวได้ก็ชนะใจตัวเองแล้วครับ ลองทำดู ครับ

  ตอบลบ
 30. คำขอโทษไม่เครื่องหมายของคำว่า "แพ้" แต่มันคือการต่อสู้จนเอา"ชนะ"เหนือทิฐิในตัวเองได้สำเร็จ

  ตอบลบ
 31. แพ้ คือจบ ถ้านกวีดไม่ดังก็มีสิทธิ์ชนะเอ็ะเหมือนเกมฟุตบอลเลย..งง

  ตอบลบ
 32. ชนะอะไรที่ว่ายากชนะใจตนเองนั้นยากยิ่งกว่า..

  ตอบลบ
 33. ถ้าเราชนะใจตัวเองได้ทำอะไรก็สำเร็จ จริงๆนะ

  ตอบลบ